Obala kneza Trpimira 9a, 23000 Zadar, Hrvatska
HR EN IT

Pregled i dijagnostika

Kako bismo prije terapije prikupili dovoljno informacija, svaki posjet počinjemo razgovorom u kojem ćemo se detaljno informiramo o vašoj dentalnoj i medicinskoj prošlosti te informacije zabilježiti u anamnestički obrazac. Saslušat ćemo vas ako imate nekakav specifičan problem ili ako postoji nešto što vas posebno zabrinjava te ćemo napraviti pregled.

Kako bismo imali „slikovne“ informacije na početku, za vrijeme i na kraju zahvata, često se koristimo dentalnom fotografijom. Pomoću kvalitetnih fotografija dogovaramo se sa pacijentima što bi sve bilo poželjno napraviti, dogovaramo se za vrijeme faza u izradi protetskog rada te na kraju dolazimo do optimalnog rezultata za pacijenta.

Kod pacijenata koji imaju problema sa izraženijim parodontitisom kako bi lakše mogli pratiti tijek te procijeniti rezultate terapije izradit ćemo parodontološki status.

U dentalnoj protetici se prilikom izrade krunica, ljuskica i kod planiranja radova na implantatima koristimo modelima koje smo izradili na osnovu uzetih otisaka.

Dijagnostički - digitalni Gendex RVG uređaj stvara detaljne snimke pojedinih manjih područja, zahvaljujući naprednom senzoru i digitalnoj tehnologiji stvara kvalitetne slike sa minimalnom dozom zračenja.

Ortopantomogramska snimka je panoramski rendgenski prikaz svih zubi i prikaz gornje i donje čeljusti a CBCT je posebna vrsta CT snimke (kompjuterizirana tomografija) koja stvara detaljan trodimenzionalni prikaz presjeka struktura gornje i donje čeljusti i posebno je od pomoći prilikom postavljanja implantata. CBCT koristi višestruko manju dozu zračenja od klasičnog MSCT uređaja.

Za izradu ortopantomografske i CBCT snimke ćemo vas uputiti u Radiološki centar „Apex dental“ koji se nalazi u neposrednoj blizini naše ordinacije.

Dogovorite pregled

Vaši podaci
Molimo vas upišite vaše podatke kako bismo vas mogli povratno kontaktirati.